ביוב בויקיפדיה
   https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91

פיתוח תשתיות ביוב, רשות המים
 http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Pages/Sewer-infrastructure-development.aspx

 

ביוב משותף, איך תמנעו תקלות?  Ynet
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4650425,00.html

כיצד נמנע סתימות ביוב? מי שקמה
http://www.mei-shikma.co.il/info/blockage

ביוב וקולחים, משרד הבריאות
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/Reclaimed_Water/Pages/default.aspx

בור ספיגה - מרכז מידע לבונה
www.abone.co.il/articles/בור-ספיגה-מהו/

בור ספיגה - המשרד להגנת הסביבה
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/MunicipalWastewater/EffluentDischarge/Pages/SepticTanks.aspx

טיפול בבור ספגה - מודיעין ניוז

http://www.mnews.co.il/stories/6813/%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%94---%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94

שאיבת ביוב בתל אביב - Local חדשות ת"א

http://www.local.co.il/tel-aviv/150454/Article/

איך לנקות קווי ביוב ביתיים?
http://www.clean-house.co.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA/

חוק הרשויות המקומיות https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_(%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91))

 

מהו ביוב? חברת הגיחון בע"מ

http://www.hagihon.co.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1282

מה זה ביוב? מילוג, המילון העברי החופשי ברשת

https://milog.co.il/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91

ביוב, מאקו
https://www.mako.co.il/Tagit/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91

ביוב, זווית, סוכנות ידיעות למדע ולסביבה

http://www.zavit.org.il/tag/%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%D7%9D/?gclid=CjwKCAjwlIvXBRBjEiwATWAQIuBMWT7uQUe3AdMK1BRXFgafkrmu2baSC2g1GNfEW76xI7EA3mDkEBoC4S4QAvD_BwE

דיווח על דליפות ביוב, החברה להגנת הטבע

https://www.teva.org.il/?CategoryID=1228&ArticleID=8034

שפכים, ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%D7%9D

שפכים חקלאיים, המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agro-WasteWater/Pages/default.aspx

בריאות וסביבה - שפכים וקולחים, המשרד להגנת הסביבה

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HealthEnvironment/Health-Environment-Israel/Pages/HealthEnv-Wastewater.aspx

טיהור שפכים, מכון דוידסון

https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/earth_sci/%D7%98%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%D7%9D

שפכים, Ynet

https://www.ynet.co.il/tags/%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%D7%9D

מכון השפד"ן

https://www.igudan.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%93%D7%9F/